Valitse oikea pesuaine - pesuaineen kemialliset ominaisuudet

Päivitetty: elo 12

Auton pesun perusperiaatteet ovat melko selkeitä, mutta optimaalisen pesutuloksen takana on aimo annos kemiaa ja insinööriosaamista. Eri kemikaalit reagoivat hyvin eri tavoin erilaisten likojen kanssa. Pesuaineen kemiallisten ominaisuuksien ymmärtäminen onkin avuksi pesuaineen valinnan kanssa.


Oikean pesuaineen valitseminen onkin usein käyttötarkoituksen ja pesijän omien mieltymisten summa. Alla esittelemme muutamia tekijöitä, joiden tulisi vaikuttaa pesuaineen valintaan.


Pesuaineen happamuus ja pH-arvo


Ensimmäinen akseli pesuaineen ymmärtämisessä on sen happamuus. Kemikaalin happamuus ilmaistaan pH-arvolla, joka mittää vetyionien tiiviyden seoksessa. Arvo on numero nollan ja neljäntoista välillä, jossa 7 edustaa happamuudelta neutraalia kemikaalia. Arvon ollessa alle 7 aine on happo, ja yli 7 aine on emäs. Mitä korkeampi tai matalampi arvo on, sitä voimakkaampi happo tai emäs on kyseessä. Ääriarvot molemmassa päässä voivat olla haitallisia niin käyttäjälle kuin käsitellylle pinnalle.


Pesuaineen happamuus tai emäksisyys voidaan saavutta monilla eri komponenteilla, jotka vaikuttavat aineen käyttöön ja ominaisuuksiin. Esimerkiksi jotkin komponentit voivat tehdä pesuaineesta hyvin voimakkaan hyvin helposti, mutta tällainen vahva aine voi olla myös helppo laimentaa. Tällainen pesuaine voi olla hyvin monipuolinen käyttää, koska se on helposti laimennettavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin.


hapan emäksinen pesuaine

Esimerkki tällaisesta monipuolisesta ja helposti laimennettavasti tuotteesta on Supermafrasol, jonka pH-arvo on yli 12. Se on erityisen tehokas kaikelle rasvalialle, mutta sopii myös polttoainevalumille ja pakoputkien piintyneelle noelle. Supermafrasol on laimennettavissa hyvinkin moniin käyttötarkoituksiin. Se sopii yhtä lailla käyttöön kotona, pesulassa, kuin teollisuudessakin. Sillä voi pestä autoja, työkoneita, raskasta kalustoa, kuin tankkejakin.


Toisaalta pesuaineesta on mahdollista tehdä hyvin vakaa. Tällaista pesuainetta voi laimentaa merkittävästi ilman, että sen ominaisuudet juurikaan muuttuvat. Ominaisuuksiltaan poikkeavat tuotteet voivat sopia hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja siksi niiden ymmärtäminen onkin tärkeää.


Happamat pesuaineet ovat tehokkaita poistamaan epäorgaanista likaa. Pesuaineet, jotka on tarkoitettu nimenomaan mineraaleille, vesitahroille, suolalle, ja epäorgaaniselle maantielialle, ovat usein koostumukseltaan happamia.


Hyvä esimerkki happamasta puhdistusaineesta on Ma-Fra Sidero, kemiallinen raudanpoistaja. Se on erityisen tehokas jarrupölylle ja muulle rautalialle, ruosteelle ja hapettumille, sekä vesitahroille. Puhdistusaineen pH-arvo on 5, ja sitä käytetään yleensä ennen pesua neutraalilla tai emäksisellä pesuaineella. Se sopii yleensä hyvin vanteille ja helmoille, mutta sitä voidaan käyttää tarpeen mukaan myös korilla ja ikkunoilla.


Raudanpoistaja Sidero


Tällaiset pesuaineet sopivat hyvin ikkunoille, vanteille, ja helmoille – mutta ovat monesti huonoja yleispuhdistusaineita. Happamia pesuaineita käytetäänkin yleensä joko paikallisen lian puhdistamiseen tai osana moniaskelista käsittelyä, mutta ei yleispesuun. Onkin hyvin tavallista, että ajoneuvon hankalat alueet käsitellään happamalla pesuaineella, ja koko ajoneuvo pestään sen jälkeen neutraalilla tai emäksisellä pesuaineella.


Happamina komponentteita pesuaineissa käytetään orgaanisia tai mineraalihappoja. Orgaanisiin happoihin kuuluvat esimerkiksi sitruunahapot ja glykoolihapot. Nämä ovat monesti turvallisempia käyttää, mutta eivät välttämättä yllä samaan puhdistustehoon kuin mineraalihapot. Mineraalihappoja ovat esimerkiksi rikkihappo ja fosfori, jotka poistava likaa tehokkaasti, mutta voivat väärin käytettynä olla haitallisia pestävälle pinnalle.


Emäksiset pesuaineet ovat erinomaisia yleispuhdistusaineita. Ne poistavat tehokkaasti orgaanista likaa, esimerkiksi tavallista maantielikaa, rasvalikaa, hyönteisiä, linnunjätöksiä ja mahtaa. Toisin kuin hapot, emäksisiä pesuaineita voidaan helpommin käyttää yksin yleispesuun ja korille.


Esimerkiksi vaahtopesuaine Ma-Fra Wash Self, jonka pH arvo on yli 11, on erinomainen yleiskäyttöön sopiva pesuaine. Se sopii koko ajoneuvon pesuun yksin tai esimerkiksi raudanpoiston jälkeen.


Emäksisten pesuaineiden yleisiä komponentteja ovat silikaatit, hydroksidit, karbonaatit ja fosfaatit. Erittäin vaikeaan orgaaniseen likaan, kuten pihkaan, on yleensä tarjolla erityisiä liuotinpesuaineita.


Esimerkki käyttötarkoitukseltaan rajatusta liuotinpuhdistusaineesta on Deca Flash, nopea ja helppokäyttöinen liuotin pielle ja liimalle. Tuote suihkutetaan tiettyihin ongelmakohtiin, annetaan vaikuttaa, ja pyyhitään tai huuhdellaan huolellisesti.


Pinta-aktiivisuus


Toinen pesuaineen ominaisuus on pinta-aktiivisuus, mikä edesauttaa sen kykyä tunkeutua likaan ja irrottaa se pinnasta. Pinta-aktiivisuus tekee nesteestä ”märempää” vähentämällä sen pintajännitettä, mistä sen nimi juontuu.


Pinta-aktiiviset ainesosat ovat poolisia komponentteja. Näiden komponenttien molekyylien välinen varausero on suuri niin, että molekyylin yksi pää on vettä hylkivä ja toinen vesihakuinen. Tällaisten molekyylien vettä hylkivät päät sitoutuvat hyvin öljyyn ja orgaaniseen likaan, ja vesihakuiset päät edesauttavat veden pääsyä likaan. Tämä toiminta saa pesuaineen tunkeutumaan likaan ja kerääntymään sen ym