top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty 4.4.2018

Tämä seloste korvaa aiemmin käytössä olleen asiakasrekisteriselosteen

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

 

Rekisterinpitäjä 

Presco Oy - Y-tunnus 3006597-2

 

Verkkokauppa: www.presco-shop.fi, www.presco.fi, www.laatukemikaalit.fi  

 

Osoite: Onkkaalantie 33, 36600 Pälkäne 

 

Puhelin: 03 5340053 

 

Sähköposti: info@presco.fi 

Tietosuojavastaava Terhi Nieminen (sähköposti etunimi.sukunimi@presco.fi)

 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja kerääminen

 

Ensisijaisesti keräämiämme henkilätietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, myyjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Nimenomaisella luvalla tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.

 

Tietojen käyttö perustuu sopimussuhteeseen, asiakkaan nimenomaiseen lupaan, tai verkkokaupan käyttöön.  Keräämme erityisesti esimerkiksi: 

 

Yhteystietoja, kuten perus- ja yhteystiedot, nimi, osoite, y-tunnuts, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

Asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvontatiedot ja peruutustiedot.

Mahdollisia muita tietoja asiakkaan nimenomaisella luvalla.

 

Tietojen luovuttaminen kolmansille tahoille

 

Tietoja voidaan luovuttaa ulkoisille yhteistyökumppaneille siltä osin, kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen normaalia toteuttamista, myyjän lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamista, sekä markkinointia varten.Tietoja luovutetaan esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin ulkoisille tahoille. Sähköpostimarkkinointiin käytettävät yhteystiedot on tallennettu markkinointipalveluntarjoajan serverille. Kolmansille tahoille luovutettavaa tietoa käsitellään GDPR-säännöstön mukaisesti.

 

 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy tietoihin, ja nähdä millaisia tietoja rekisterinpitäjällä on. Tiedot on mahdollista saada sähköisesti ja maksutta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö ja pyytää niiden korjaamista tai poistamista, niiltä osin, kuin tämä ei ole muuta yrityksen toimintaa koskevien lakisääteisten velvollisuuksien, kuten kirjanpidon, kanssa ristiriidassa.

Pääsääntöisesti asiakkaan edellyttämiä toimenpiteitä voi aina pyytää tehtäväksi asiakaspalvelun kautta info@presco.fi.

Mikäli henkilötietojen käsittelyssä tai näistä annetuissa ohjeissa on puutteita, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Rekisteritietojen säilyttäminen ja käyttö 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja yhteistyökumppanit, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus tietojen käsittelyyn. Tietoja voidaan säilyttää sekä sähköisessä muodossa (esimerkiksi toiminnonohjausjärjestelmässä tai sähköpostilistoina) tai fyysisessä muodossa (esimerkiksi laskutukseen tai logistiikkaan liittyvät asiakirjat). Sähköisesti säilötyt henkilötiedot on teknisin keinoin suojattu. Fyysisessä muodossa säilytettävät henkilötiedot on suojattu lukitussa tilassa. 

Verkkokaupassa voidaan hyödyntää evästeitä ostoskorin käyttöön, markkinoinnin kohdentamiseen ja markkinoinnin analytiikkaan. Tietoja käytetään anonyyminä aina kun mahdollista. 

 

bottom of page