top of page

Savetus - mitä, miksi ja milloin

Päivitetty: 10. lokak. 2022

Puhdistussavi on auton puhdistukseen tarkoitettua muovailuvahamaista massaa. Se on helposti muokattava materiaali, jonka tarkoitus on irrottaa lakkapintaan iskostunutta likaa, joka ei irtoa rutiininomaisessa pesussa. Puhdistussavi voi olla luonnollista tai synteettistä, joskin synteettinen savi alkaa olla nykyään yleisempää.

Puhdistussavi on ammattifiksareille jo tuttua teknologiaa, joka on ollut laajasti käytössä jo vuosikymmeniä. Kuluttajapuolella savi ei kuitenkaan ole lyönyt samalla tavalla läpi, ja muutamille kotifiksareille se voikin olla peräti uusi tuttavuus.

Puhdistussavi on monipuolinen materiaali, josta on moneksi. Koska se on hyvin elastista, silla on helppo puhdistaa monen muotoisia ja näköisiä pintoja. Savella puhdistuu helposti myös kaarevien pintojen ja saumojen puhdistus. Savi sopii myös laajasti eri materiaaleille. Vaikka tässä artikkelissa puhutaankin pääosin maalista ja clear coat -pinnoista, savella voi maalattujen pintojen lisäksi puhdistaa yhtä lailla lasia ja ikkunoita, lasikuitua ja metallia.

Pinta ennen savetusta Pinta savetuksen jälkeen

Mihin puhdistussavea käytetään


Savetus on prosessi, jolla poistetaan lakkapintaan uponnutta, erittäin pinttynyttä likaa. Esimerkiksi maantielika, jarrupöly ja muut vastaavat saasteen lähteet sisältävät pienhiukkasia, jotka uppoavat lakkaan, ja näitä voi olla vaikea irrottaa tavallisessa pesussa.

Savetuksessa ei ole varsinaisesti kyse hionnasta. Hyvin liukastettu savipala ei juurikaan vaikuta pinnan rakenteeseen, vaan sitoo pienhiukkasia itseensä. Näin se vetää pienhiukkasia irti pinnasta minimaalisella kitkalla.


Savetus ei poista naarmuja, hapettumia tai muita maalipinnan puutteita. Tällaisten ongelmien korjaaminen edellyttää edelleen hiontaa.


Milloin ja mihin savea käytetään?

Tiettyä likaa voi olla vaikea havaita paljaalla silmällä. Paras testi onkin liu'uttaa sormea auton pinnalla esipesun jälkeen. Turvallisempi testi on tunnustella pintaa kumihansikkaan tai ainakin muovipussin kanssa, jolloin pintaa ei vahingossa naarmuteta tai liata turhaan. Mikäli pinta tuntuu karhealta, pintaan on iskostunut pienhiukkasia, jotka eivät ole lähteneet pesussa. Tällöin savetus on tarpeellinen.


Savettamisen tiheys on melko suurelti makuasia. Perusteltua olisi savettaa auto ainakin silloin, kun se käsitellään hieman perusteellisemmin, siis pestään, kiillotetaan ja vahataan. Hyvä peukalosääntö on kaksi savetusta vuodessa – kevät- ja syyspesun yhteydessä. Savetus voidaan toki tehdä useamminkin.

Huomioithan, että karkea savi voi heikentää tai poistaa vahan. Savettamisessa on myös aina kyse clear coat -pinnan mekaanisesta hankaamisesta, joka vaikuttaa aina pinnan laatuun ja voi aiheuttaa pinnalle vahinkoa. Hyvin liukestetun saven aiheuttama vahinko on kuitenkin erittäin marginaalista.

Savetus voi olla osa myös auton esikäsittelyä ennen myllytystä tai pinnoittamista.


Puhdistussaven käyttöikä riippuu käytön tiheydestä ja käsiteltävän pinnan likaisuudesta. Tämän takia onkin erityisen tärkeää pestä ja kuivata auto aina huolellisesti ennen savetusta. Likainen pinta kyllästää saven nopeammin. Likahiukkaset jäävät pysyvästi saven sisään, ja kun savea taittelemalla ja muovaamalla ei enää löydy puhdasta pintaa, savi on aika heittää pois. Tämän lisäksi mitä enemmän likaa pinnalle on jätetty, sitä suuremmalla riskillä savettamisella aiheutetaan vahingossa pieniä naarmuja tai muita vahinkoja.


Mitä savettamiseen tarvitaan?


Savetus ei ole välineurheilua, mutta tiettyjen perustarvikeiden täytyy olla mukana.


Puhdistussavi myydään yleensä 50-200 gramman pakkauksina. Suosittelemme esimerkiksi Ma-Fra puhdistussavia, joista on olemassa versiot tummien ja vaaleiden autojen savetukseen.Saven jälkeen tärkein työkalu on liukaste. Liukaste on välttämätön osa savetusta, koska se luo kitkaa vähentävän kalvon pinnalle ja ehkäisee savea tarttumasta pintaan. Liukaste välttää clear coat -pinnalle kitkasta aiheutuvia vahinkoja, naarmuja ja likaa. Lisäksi se helpottaa käsittelyä, kun savi liukuu pinnalla helpommin.

Liukastukseen on mahdollista käyttää sitä varten suunniteltuja tuotteita. Internetin keskustelupalstat kertovat myös kotikonsteista omatekoisten liukasteiden käyttämiseen, joskin DIY-ratkaisuja käytettäessä on pidettävä mielessä, että näitä yhdisteitä ei ole varta vasten suunniteltu savelle. Ne saattavat liukastaa rajallisesti tai lyhentää saven käyttöikää, ja itse sovellettaessa on aina käytettävä harkintaa.

Puhdistussaven liukasteeksi kelpaavat esimerkiksi Presta pikadetailer Spray & Shine tai Ma-Fran vastaava tuote Fast Cleaner. Nämä tuotteet on suunniteltu saven kanssa yhteensopiviksi, ja ovat siksi turvallisia käyttää.
Savetukseen tarvitaan myös kaiken autonhoidon alku ja loppu, eli mikrokuituliina. Tarkoitukseen sopii esimerkiksi Ma-Fra Heavy Work. Kannattaa aina varata useampia puhtaita mikrokuituliinoja kokonaisen ajoneuvon käsittelyyn.


Miten savetus tehdään?


Savetus voi kestää kymmenen minuuttia, tai sitten se kestää toista tuntia – riippuen lähinnä siitä, miten huonokuntoista ajoneuvoa käsitellään. Oli auto missä kunnossa tahansa, ensimmäinen askel laadukkaaseen savetukseen on ajoneuvon huolellinen pesu ja kuivaus.Jaa savi pienempiin palasiin, jotta työskentely olisi helpompaa. Painele käsissäsi savea, kunnesse muodostuu "lätyksi". Voit helpottaa saven muokkaamista halutessasi suihkuttamalla siihen tai käsiisi hieman liukastetta.


Suihkuta käsiteltävä pinta liukasteella. Tämä on tärkeää, jotta irtoavat pienhiukkaset eivät vahingoittaisi pintaa. Savetus edellyttää pinnan mekaanista hankaamista, ja kuivat hiukkaset voivat naarmuttaa clear coat -pintaa. Käsittele auto poissa suorasta auringonvalosta ja mieluiten paneeli kerrallaan. Näin liukaste ei kuivu yhtä herkästi ja altista pintaa vahingoille.Liikuta puhdistussavea edestakaisella liikkeellä saastuneella alueella, niin kauan, kunnes pinta on sileä. Aina kun käytetty saven sivu tulee kylläiseksi liasta, käännä se kaksinkerroin, että saastuneet puolet tulevat sisäpuolelle. Jatka pinnan pyyhkimistä uudella puhtaalla sivulla. Toista niin kauan, kunnes ajoneuvo on kokonaan puhdistettu piintyneestä saasteesta.


Aluksi vaha liikkuu heikommin, mikä tarkoittaa sen irrottavan pienhiukkasia. Kun savi alkaa liukua pinnalla vaivatta, pinta on valmis. Pyyhi pinta mikrokuituliinalla. Vaihtoehtoisesti voi olla perusteltua pestä se uudestaan, ettei pinnalle jää pienhiukkasia. Muista vahata tai muuten suojata ajoneuvon käsittelyn jälkeen.

Auton savetus puhdistussavi liukaste

Miten savi säilytetään?


Kun savi on niin kylläinen liasta ettei puhtaan sivun taittaminen esiin onnistu, se on aika heittää menemään. Likaisella savella pyyhkiminen voi vahingoittaa pintaa vaikka se olisikin asianmukaisesti liukastettu. Jos savi putoaa maahan, siihen tarttuu varmasti suuria likahiukkasia, jolloin saven vaihtaminen uuteen voi tulla ajankohtaiseksi – savea tulee siksi käsitellä varovaisesti.


Huonosti säilytetty savi voi kuivua ja mennä pilalle jo ennen kylläiseksi tulemistaan. Säilytä savi siksi joko alkuperäisessä pakkauksessaan jos se on tiivis. Vaihtoehtoisesti savea voi säilyttää tiiviisti suljetussa muovipussissa. Savi on hyvä suihkuttaa liukastusaineella aina ennen säilymistä. Tämä edesauttaa sen pysymistä kosteana ja helppona muovata. Älä anna saven jäätyä tai kuumentua yli 90 asteeseen.

Onko savelle vaihtoehtoja?

Puhdistussavi on jo vuosikymmeniä vanhaa teknologiaa. Se on silti säilyttänyt asemansa autonhoidon ammattilaisten perustyökaluna. Samalla teknologian kehitys autonhoidon parissa on ollut huimaa. Tietyiltä osin kehitys onkin ajanut ellei saven ohi, niin ainakin sen rinnalle.


Saven rinnalle on kehitetty synteettisiä materiaaleja, jotka toimivat saven lailla tarttumalla tai ”sitomalla” iskostunutta likaa itseensä ja vetäen sen irti erilaisista pinnoista. Näitä materiaaleja on sovellettu esimerkiksi pyyhkeisiin, liinoihin, kintaisiin ja jopa laikkoihin.


Nanohansikas on tehokas ja varsin suosittu vaihtoehto perinteiselle savelle. Nanohansikas on yleensä mikrokuituinen pesukinnas, jonka yksi puoli on pinnoitettu polymeerikumilla, joka muistuttaa ominaisuuksiltaan puhdistussavea. Pinnoite kerää tehokkaasti erilaista likaa ja irrottaa sitä monilta pinnoilta.


Perinteisen saven käyttöä rajoittaa sen taipumus sitoa likaa itseensä ja tulla kylläiseksi – tämä ongelma ei vaikuta synteettisiin vaihtoehtoiin. Siksi nanohansikas voi olla paljon perinteistä savea helpompi käyttää. Lisäksi sen tekninen käyttöikä voi hyvin hoidettuna olla perinteistä savea parempi. Esimerkiksi Presta lupaa nanokintailleen jopa neljä kertaa pidempää käyttöikää kuin tavalliselle savelle. Presta lupaa polymeerihansikkaidensa olevan jopa kolme kertaa nopeampia kuin perinteinen savi.


Pääpiirteittäin savettaminen nanohansikkaalla on kuitenkin samanlaista kuin ”perinteisellä” savella. Ajoneuvo tulee ensin pestä ja kuivata huolellisesti. Tarve savettaa kokeillaan kuin normaalisti. Samalla tavoin pinta puhdistetaan liukastamalla runsaasti ja hankaamalla hansikkaalla kunnes kitkaa ei enää tunnu. Lopulta pinta pyyhitään puhtaaksi mikroliinalla ja tarvittaessa pestään nopeasti ennen vahaamista. Merkittävin ero työtavoilla onkin se, ettei nanohansikasta tarvitse muokata eikä sen kylläiseksi tulemista varoa. Lähtökohtaisesti polymeerikumipinta tarvitsee vain huuhdella puhtaaksi.

bottom of page