top of page
Sharky - Puhdistusaine lepuuttajille ja muoville

Sharky - Puhdistusaine lepuuttajille ja muoville

22,00 €Hinta

SHARKY on monitoiminen puhdistusaine veneen lepuuttajille ja muille kellastuneille muovipinnoille. Sharky poistaa likaa, kulumaa, pikeä ja pakokaasujäämiä lepuuttajilta ja muilta muovipinnoilta.

 

Sharky sisältää luonnollisia pinta-aktiivisia ainesosia, jotka poistavat likaa tehokkaasti ja turvallisesti, ja nostavat myös likaa syvältä materiaalin sisältä. Ei vahingoita eikä kuluta muovipintoja.

 

Sharky myös elvyttää kuluneita ja auringossa haalistuneita muovipintoja jättämättä pintoja rasvaisiksi tai kiiltäviksi. Ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä, eikä edellytä huuhtelua. Puhtaaksi pyyhkiminen riittää.

 • Turvallisuustiedot

  H315  Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.

  H319  Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

  P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

bottom of page