top of page
Sèmper neutraali liukastava hoitoshampoo 500 ml

Sèmper neutraali liukastava hoitoshampoo 500 ml

20,00 €Hinta

Sèmper on neutraali shampoo auton ylläpitoon. Se on erittäin tiivis ja sillä on voimakas liukastava vaikutus. Tuote on erittäin voimakas lianpoistaja ja se vaahtoutuu helposti. Sèmper on täysin turvallinen nanopinnoitteilla ja muilla pinnoilla. Ei poista kevyttäkään vahausta. Helppo huuhtoa. Sopii käytettäväksi myös vaahdottimella. Sèmper ei sisällä vahaa eikä korostusaineita, ei aiheuta naarmuja ja sopii myös ikkunoille. Tuotteen vaahto on kehitetty irrottamaan lika ja sitomaan se itseensä, poistaen sen tehokkaasti mutta hellävaraisesti. Muodostaa pestessä "vaahtotyynyn", joka suojelee auton pintaa irtolian aiheuttamilta naarmuilta.

 

KÄYTTÖOHJE: Sèmper on hyvin suorituskykyinen, myös laimennettuna, jopa 1:1500. Voidaan käyttää keskikovan veden kanssa. Kovan veden kanssa käytä tiiviimpää laimennussuhdetta tai pese Sàtinolla välttääksesi kalkkijälkiä.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser

bottom of page