top of page
Malco Nano Care Polish 1 Q Kiillotusaine tummille autoille

Malco Nano Care Polish 1 Q Kiillotusaine tummille autoille

67,00 €Hinta

Nano Care- Polishing Créme on nopea ja helppo tapa palauttaa kiilto ikääntyneille, hapettuneille tai käytön kuluttamille maalipinnoille. Nano Care Polishing Créme tekee yhdellä käsittelykerralla kevyen hionnan ja kiillotuksen ja näin säästää kallista aikaasi. Nano Care Polishing Créme on helppo levittää ja helppo pyyhkiä pois ja toimii suuremmoisesti käsin ja konekäytössä. Viimeisintä nano teknologiaa hyväksi käyttäen tämä kiilloke on suunniteltu erityisesti ajoneuvoille, jotka ovat väriltään tummia ja siksi Nano Care- Polishing Créme antaa syvän ja loisteliaan lasimaisen pinnan näille vaikeille tummille väreille.

 • Details

  Käyttöohje:

  Koneella levittäminen: Levitä 2,5 cm pituinen juova Nano Care - Polishing Crémeä käsiteltävälle pinnalle. Tämä riittää 25 cm x 25 cm kokoisen alueen käsittelyyn. Käytä tavallista kiillotuskonetta tai epäkesko kiillotuskonetta ja Malcon tai Prestan vihreää Light Cut-vaahtomuovilaikkaa. Aremmille pinnoille suosittelemme sinistä Soft Polish vaahtomuovilaikkaa. Parhaan lopputuloksen saat toimimalla 120 -1600 rpm. kierros.
  Käsikäytössä: Levitä Nano Care -Polishing Crémeä puhtaalla vahanlevityssienellä käsiteltävälle pinnalle ja anna kiillokkeen kuivua kevyen harmaaksi kalvoksi ja kiillota sen jälkeen pinta loisteliaan kirkkaaksi Malcon tai Prestan erikoismikrokuituliinalla.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältö
  Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen
  Vaaralausekkeet
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä sumua tai höyryä
  P264 Peseydy huolellisesti
  P270 Syöminen, juominen ja tupakoiminen kielletty kemikaalia käytettäessä
  P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  P501 Hävitä pakkaus/sisältö kansallisten määräysten mukaisesti

  Innehåll
  Solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk
  Faroangivelser
  H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  Skyddsangivelser
  P260 Inandas inte dimma eller ångor
  P264 Tvätta dig grundligt efter användning
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  P314 Sök läkarhjälp vid obehag
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella regler
bottom of page