top of page
Ma-fra Tortuga Gel 500 ml Hionta-aine

Ma-fra Tortuga Gel 500 ml Hionta-aine

29,00 €Hinta
Tortuga gel on nestemäinen hionta-aine, joka on erityisesti suunniteltu veneiden maalipintojen kiillottamiseen ja gelcoat -pintojen ylläpitämiseen. Tuota on voimakkaasti hiova ja asteittein työllistettävä, siis ensin hionta ja sitten kiillotus. Tortuga gel hionta-aineen avulla poistat hapettumisen jälkiä gelcoat-pinnoilla. Se poistaa lian sekä suola-, saaste- ja pakokaasujäämät. Tortuga gel palauttaa pinnan syvyyden ja tukee kiillotuskäsittelyä, jättäen pinnan puhtaaksi. 
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
bottom of page