top of page
Ma-fra Torphy 750 ml Moottorin ja pilssin pesu

Ma-fra Torphy 750 ml Moottorin ja pilssin pesu

17,50 €Hinta
Torphy on pesu- ja emulgointiaine, joka puhdistaa veneen moottoritilan ja pilssin. Torphy poistaa tyhjennyspumpun veneillessä aiheuttamat rasvan, öljyn ja polttoaineen jäljet.

Erityisen emulgaattorin vuoksi Torphy on erittäin tehokas rasvaisen lian ja vaikeiden polttoainejäämien poistamiseen ilman vaurioita muovi- ja alumiiniosille. Tuotteessa on miellyttävä tuoksu.

Tuote on suunniteltu ammattikäyttöön.
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador
  Skyddsangivelser
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten
bottom of page