top of page
Ma-fra Nautic Mould Off 500 ml Homeenpoistaja

Ma-fra Nautic Mould Off 500 ml Homeenpoistaja

16,00 €Hinta
Mould OFF homeen poistaja sopii kaikentyyppiseen homeenpoistoon kumiveneistä, verhoilusta, keinonahasta, suojapeitteistä, pelastusliiveistä ja suojakatteista. MOULD OFF on miellyttävän tuoksuinen, ympäristöä kunnioittava klooriton tuote ja siksi turvallinen käyttää, koska se ei muuta käsitellyn pinnan väriä.
 • Details

  Käyttöohjeet:

  Suihkuta MOULD OFF käsiteltävälle pinnalle ja anna vaikuttaa hetken käytä pehmeätä harjaa hometahrojen poistamiseen, huuhtele runsaalla määrällä vettä tai pyyhi kuivaksi kostealla mikrokuituliinalla.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
bottom of page