top of page
Ma-fra Nautic Dolphy Shampoo mustille valumille

Ma-fra Nautic Dolphy Shampoo mustille valumille

14,00 €Hinta

Ma-Fra Dolphy Tehopesuaine lasikuitu- ja polyesteriveneille Polarlite@ suojalla. "erityisesti mustien valumien poistoon"


Tehokas ammattilaisten käyttämä kasvispohjainen puhdistusaine, joka on suunniteltu lasikuituosien puhdistukseen. Huuhtoutuu helposti. Dolphy poistaa vaivattomasti pahimmatkin liat, kuten mustat valumat, lintujen jätökset, pakokaasujäämät ja aurinkovoiteet ja muut rasvat.

 

Tasapainotettu aktiivinen Polarlite@seos on suunniteltu Ma- Fra laboratoriossa, se antaa suojaa UV-säteiltä, estäen pinnan haalistumisen. Polarlite@ koostumus antaa myös kiiltoa ja uudistaa lasikuituosia. Dolphy ei jätä pesuainejäämiä, se ei vahingoita myöskään merkintöjä tai listoja, eikä jätä jäkiä alumiiniin, kumiin, tiikkiin tai vinyylipinnoille. Tuote on miellyttävän tuoksuinen

 • Details

  KÄYTTÖOHJE:

  Erittäin likaisten pintojen käsittely: jätä tuote vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi ja pyyhi sienellä. Huuhtele lopuksi vedellä. Yleispuhdistusta varten laimenna 1 osa Dolphy:a 10 osaan vettä. Käytä kuten edellä.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten
bottom of page