top of page
Ma-Fra Cristalvetro 6L

Ma-Fra Cristalvetro 6L

29,00 €Hinta

Cristalvetron uuden sukupolven pinta-aktiiviset aineet toimivat nopeasti ja liuottavat tehokkaasti kaikenlaista likaa tuulilasilta ja muilta lasipinnoilta. Poistaa muun muassa savusumun ja savun jälkiä, kaikenlaista rasvaa, hyönteisiä ja vahajäämiä. Palauttaa lasille sen alkuperäisen kirkkauden.

 

Cristalvetro on erittäin nopea ja helppo käyttää, tehden siitä erittäin pätevän vaihtoehdon myös ammattikäyttöön. Neliömetrin käsittely kestää parhaimmillaan vain 15 sekuntia. Ei jätä hologrammeja, edes suorassa auringonpaisteessa käytettynä. Jättää miellyttävän tuoksun.

 • Details

  Käyttöohjeet:

  Voidaan laimentaa 1:1 veteen. Sumuta tuote lasi tai ikkunapinnoille.
  Pyyhi lika pois puhtaalla ikkunamikroliinalla.

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
  P305+P352?P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd
  P305+P351+P338 Vid ögonkontakt: skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp
bottom of page