top of page
Glass Clean & Shine - Lasinpesuaerosoli

Glass Clean & Shine - Lasinpesuaerosoli

9,00 €Hinta
Lasien ja ikkunoiden puhdistukseen. Helppo ja nopea, ei jätä kalvoa.
Poistaa tehokkaasti piintyneen lian, nikotiinijäämät, rasvaiset yms lasi ja ikkunapinnoilta. Kuivuu nopeasti, eikä jätä kalvoa.
 • Details

  Käyttöohje:

  Ravista ennen käyttöä. Sumuta aerosolia lasipinnalle 15-25 cm etäisyydeltä. Pyyhi kirkkaaksi mikrokuituliinalla tai nukkaamattomalla paperilla.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P210 Suojaa lämmötä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelt ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
  P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
  P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa 50C/122F korkeammille lämpötiloille

  Faroanvisningar
  H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning
  Skyddsanvisningar
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
  P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperatur över 50C/122F
bottom of page