top of page
Gel Coat Compound 946ml

Gel Coat Compound 946ml

58,00 €Hinta
Gel Coat Compound on vesiemulsiopohjainen hionta-aine, joka on täydellinen tuote vene- ja teollisuuskäyttöön. Poistaa P800-P1000 karkeusasteisia jälkiä. Syvä ja korkeatasoinen viimeistely, ilman vahoja, silikoneja tai täyteaineita. 
 • Details

  Käyttöohje:

  Ravista hyvin ennen käyttöä. Älä käytä suorassa auringonvalossa tai lämpimillä pinnoilla. Lisää kaksi nokaretta tuotetta 5x5cm alueelle ja levitä laikalla. Hio n. 1800-2600rpm nopeudella liikkuen hitaasti edestakaisin liikkein, kunnes aine on hävinnyt ja haluttu viimeistelu on saavutettu. Toista tarvittaessa. Pyyhi puhtaaksi mikroliinalla.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H303 Voi olla haitallista nieltynä
  H316 Ärsyttää lievästi ihoa
  H320 Ärsyttää silmiä
  H333 Voi olla haitallista hengitettynä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P220 Varastoi erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista
  P233 Säilytä tiiviisti suljettuna
  P261 Vältä pölyn hengittämistä
  P280 Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta
  P410 Suojaa auringonvalolta

  Faroanvisningar
  H303 Kan vara farligt vid förtäring
  H316 Svagt irriterande för huden
  H320 Irriterar ögonen
  H333 Kan vara farligt vid inandning
  Skyddsanvisningar
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P220 Förvaras skillt från kläder eller andra brännbara material
  P233 Behållaren ska vara väl tillsluten
  P261 Undvik att inandas damm
  P280 Använd ögonskydd eller ansiktsskydd
  P410 Skyddas från slljus
bottom of page