top of page
Flash Sisäpintojen puhdistaja

Flash Sisäpintojen puhdistaja

13,00 €Hinta
Flash on suunniteltu poistamaan likaa: kangas, nahka, sametti ja alcantra istuimilta, matoilta sekä muilta sisäpinnoilta. Ainetta käytetään autopesuloissa sen tehokkaan vaahtonsa ansioista. Aineen tarkkaan valitut aineosat auttavat ainetta puhdistamaan vaikeammatkin likatahrat pinnoilta jättämättä aluetta kosteaksi.
Aineen innovatiivinen koostumus sisältää aineita, jotka neutralisoivat tupakan,ruuan sekä eläinten aiheuttamat pahat hajut. Aineen avuksi on myös kehitelty harja, joka auttaa ainetta poistamaan lian vaikeistakin paikoista.
 • Details

  Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet
  H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli
  Turvalausekkeet
  P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
  P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
  P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
  P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 oC/ 122 oF lämpötiloille.

  Faroangivelser
  H222 Extremt brandfarlig aerosol
  Skyddsangivelser
  P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  P410+P413 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 oC/ 122 oF.
bottom of page