Cupìdo nanokomposiittipinnoite 500 ml

Cupìdo nanokomposiittipinnoite 500 ml

29,00 €Hinta

Cupìdo yhdistää carnaubavahan kiillon ja nanopinnoitteen suojan. Nanopinnoite Cupìdon hieno siloksaanin ja silikonidioksidin yhdistelmä takaa täydellisen helmeilyn. Se tarttuu tehokkaasti metallipintaan myös muita pinnoitteita käytettäessa, ja käsittelyn tulokset kestävät vähintään neljä kuukautta. Helppokäyttöinen ja upean silkkiefektin luova Cupìdo voidaan levittää myös muiden nanopinnoitteiden päälle, jolloin se vahvistaa näiden ominaisuuksia. Sitä voidaan myös käyttää pinnoitteena kiillotuksen jälkeen tai pinnoitteen huoltovahana. Cupìdossa ei ole käytetty liuottimia tai polymeereja. Ei sisällä öljytisleitä tai alkoholia, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää yksikerroksisille maaleille.

 

KÄYTTÖOHJE: Suihkuta tuote mikroliinaan tai suoraan käsiteltävälle pinnalle. Levitä käsiteltävälle pinnalle ja poista välittömästi toisella, kuivalla mikroliinalla. Käytä tiheydeltään vähintään 500 gr/m2 mikroliinaa. Älä anna kuivua äläkä käytä suorassa auringonpaisteessa. Tuotetta voidaan käyttää useana kerroksena käsittelyn tehon parantamiseksi. Parhaan tuloksen saa savetulla ja Venerellä kiillotetulla pinnalla. Käsitelty pinta ei edellytä erityistä ylläpitoa. Tuotteen vaikutus alkaa noin kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

  P404 Varastoi suljettuna.

   

  Faroangivelser

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

  P404 Förvaras i sluten behållare.