top of page
Cupìdo nanokomposiittipinnoite 500 ml

Cupìdo nanokomposiittipinnoite 500 ml

29,00 €Hinta

Nanokomposiittipinnoite joka soveltuu käytettäväksi myös pinnoitteiden tai vahojen päälle. Cupido antaa syvän kiillon lisäksi erinomaisen antistaattisen ja itsepuhdistavan suojapinnan.

 

Cupìdo yhdistää perinteisen ja nanoteknologian toisiinsa, ja antaa molemmista teknologioista parhaat puolet käyttöösi eli nanokomposiitit tiivistyessään antavat kovan, mutta joustavan suojakerroksen, sekä samalla tarjoavat carnaubavahoista tutun syvän ja raikkaan kiillon näyttävällä vedenhelmeilyllä.

 

Cupidoa on helpompi käsitellä, kuin perinteisiä suoja-aineita. Voit käyttää Cupidoa myös ylläpitämään jo pinnassa olevia pinnoitteita tai vahoja eli lisäämään niiden kestoa ja kiiltotasoa, mikä lisää Cupidon käytön monipuolisuutta. Kesto noin 4–9 kk, riippuen käytetyistä yhdistelmistä.

 

KÄYTTÖOHJE:

 

Käsittele paneeli kerrallaan. Levitä Cupido mikrokuituisella ma-Fra levitystyynyllä. Kiillota paneeli kiiltäväksi puhtaalla (kantittomalla) Ma-Fra mikroliinalla. Älä anna kuivua pinnalle. Viimeistele vielä lopputulos puhtaalla mikrokuituliinalla. HUOM! Cupidon vaikutus alkaa noin kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.

 

VAIHTOEHTOISIA YHDISTELMIÄ jos haluat lisäkiiltoa ja/tai suojaa:

 

#CUPÌDO + #PERFÈCTA.

 

Suihkuta #PERFÈCTA mikrokuitutyynylle ja annostele #CUPÌDO tasaisesti käsiteltävälle pinnalle, 40×40 cm alue kerrallaan. Levitä tuotetta #PERFÈCTA:lla kostutetulla tyynyllä ristikkäisin liikkein. Kiillota lopuksi pinnat kirkkaiksi Ma-Fra ”DOUBLE FACE”, kantittomalla mikrokuituliinalla.

 

#VÉNERE + #CUPÌDO.

 

#CUPÌDO voidaan levittää yhtaikaa #VÉNEREn kanssa, sekä myös kiillottaa yhdessä loppukiiltoonsa, mikä vähentää työmäärää. Tällä kombinaatiolla saat lisäkirkkautta ja kiillon syvyyttä väriin, sekä tietenkin lisäkestoa!

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

  P404 Varastoi suljettuna.

   

  Faroangivelser

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

  P404 Förvaras i sluten behållare.

bottom of page