top of page
Wash Self 5L - Vaahtopesuaine

Wash Self 5L - Vaahtopesuaine

32,00 €Hinta

Tehokas ja turvallinen vaahtopesuaine on erinomainen valinta painepesurille tai pesuainelevittimelle. Se vaahtoutuu helposti ja kuivuu hitaasti, tehden esipesusta helpompaa ja turvallisempaa. Se liuottaa rasvalikaa ja soveltuu myös moottorin pesuun. Se on turvallinen useimmille pinnoille ja soveltuu myös asuntovaunujen ja moottoripyörien pesuun. 

 

 

KÄYTTÖOHJE: Laimenna 1:3-1:5 moottorinpesuun, 1:10-1:30 muuhun esipesuun. Vaahdotuslaitteilla laimenna 1:1-1:4. 

 

 • Details

  Laimennussuhteet:
  Moottoripesu 1:3-1:5
  Esipesu: 1:10-1:30
  Vaahdotuslaitteen kanssa: 1:1-1:4

  Käyttöohjeet:
  Suihkuta laimennettua pesuainetta koko käsiteltävälle pinnalle, aloittaen auton alaosista. Anna vaikuttaa hetki ja pese puhtaaksi paineella, aloittaan jälleen ajoneuvon alaosista. Huuhtele lopuksi pinnat puhtaaksi pesuainejäämistä juoksevalla vedellä.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Tetranatriumtyleenidiamiinitetra-asetaatti, sodium metasilicate, alkoholietoksylaatti, 1-hydroksietylideeni-1, 1-difosfonihappo
  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla

  Innehåll
  Tetranatriumtylenidiaminitetra-asetat, sodium metasilicate, alkoholetoksylat, 1-hydroksietyliden-1, 1-difosfonisyra
  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten
bottom of page