Versátile Step 2 Kevyt hionta 1 kg

65,00 €Hinta

VERSÁTILE on kevyesti hiova silikonivapaa hologrammien
poistaja. Sen Diminutive Short Abrasive -teknologiaan perustuva koostumus takaa täydellisen hiomajäljen. Tuote poistaa P2000 karkeustason pyörrejälkiä, jopa läpinäkyviltä  pinnoilta,
jättämättä hologrammeja.  Soveltuu myös vanhoille tai
kuluneille maalipinnoille. Soveltuu käytettäväksi keskikarkealla vaahtomuovilaikalla. Soveltuu käytettäväksi epäkeskokiillotuskoneella sekä mikokuitulaikoilla.

 

Käyttöohje:  Levitä  pieni määrä laikalle. Epäkeskokiillotuskoneella levitä tasaisesti 1-2 nopeudella noin 30x30 cm laajuiselle alueelle kerrallaan. Kiillota korkeimmalla nopeudella. Muulla kiillotuskoneella aloita käsittely 700-900 rpm kierrosnopeudella ja korota nopeus vähitellen 1 500-1 800 rpm. Viimeistele nopeudella 700-900 r pm..
 

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 Säilytä  lasten
  ulottumattomissa P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten / alueellisten / kansallisten
  / kansainvälisten määräysten mukaisesti

   

  Faroangivelser H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Skyddsangivelser P102  För varas  oåtkomligt för barn P273 Undvik ut släpp till miljön P501  Innehållet / behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella
  bestämmelser

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi