top of page
Super Cut Compound 946ml - Erittäin Karkea Hionta

Super Cut Compound 946ml - Erittäin Karkea Hionta

51,00 €Hinta
Poistaa helposti 600P paperia vastaavia jälkiä.
Toimii nopeasti ja tuottaa korkeatasoisen viimeistelyn.
Erinomainen tuote uudistamaan GelCoat pintoja ja marmoroituja pintoja.
Erittäin suorituskykyinen veneteollisuuden käytössä.
 • Details

  Käyttöohje:

  Sekoita hyvin. Paras teho saavutetaan, kun käytetään mustaa tai valkoista villalaikkaa. Levitä n 2,5cm nokare n. 45x45cm alueelle. Hio n.1800-2000rpm nopeudella liikkuen hitaasti, kunnes haluttu kiiltotaso on saavutettu. Toista tarvittaessa. Pyyhi puhtaaksi mikroliinalla.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Liotusnafta (maaöljy), keskiraskas alifaattinen
  Vaaralausekkeet
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa käytössä
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä sumua tai höyryä
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
  P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten sääntöjen mukaisesti

  Innehåll
  Solventnafta (petroleum), mellantung alifatisk
  Faroangivelser
  H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  Skyddsanvisningar
  P260 Inandas inte dimma eller ångor
  P264 Tvätta dig grundligt efter användning
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  P314 Sök läkarhjälp vid obehag
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser
bottom of page