top of page
Perfècta pikakiilloke - puhdistus, kiilto ja suoja 500 ml

Perfècta pikakiilloke - puhdistus, kiilto ja suoja 500 ml

25,00 €Hinta

Perfècta on nopein ratkaisu, kun haluat saavuttaa kiillon, syvyyden, silkkisen vaikutelman ja suojan mahdollisimman nopeasti. Sen koostumus poistaa nopeasti ja tehokkaasti likaa, vesitahroja ja hyönteisiä. Sopii käytettäväksi kaikille pinnoille, kuten korille, ikkunoille, muoville, tiivisteille tai kromille. Perfècta on erinomainen apukeino kuivauksessa, sillä se vähentää kovan veden aiheuttamia tahroja. Se on suunniteltu yhteensopivaksi vahojen, pinnoitteiden ja nanopinnoitteiden kanssa. Jokainen käyttökerta lisää yhden suojaavan kerroksen!

 

KÄYTTÖOHJE: Perfèctaa voi käyttää niin märällä kuin kuivallakin pinnalla. Märällä pinnalla levitä tuote liinalla ja kuivaa veden ja Quick Detailerin sekoituksella kostutetulla liinalla. Kuivalla pinnalla levitä mikrokuituliinalla ja kuivaa välittömästi.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin.

   

  Faroangivelser

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

bottom of page