Nano Care Banana Creme Wax

Nano Care Banana Creme Wax

35,00 €Hinta
Nano Banana Creme wax on nopea ja helppo tapa suojata ajoneuvoteollisuuden pinnat pitkäkestoisesti ympäristön kuluttavalta vaikutukselta. Kuuden erilaisen nykyteknologian suoman suojausaineen ansiosta saat supersuojan yhdellä helpolla käsittelyllä. Nano banana creme wax antaa suuremmoisen banaanin tuoksun lisäksi todella uskomattoman kiillon ja erinomaisen suojauksen.
 • Details

  Käyttöohjeet:

  Pese ajoneuvo huolellisesti ennen käsittelyä. Varmista, että pinta on kuiva ja viileä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä Nano Care Banana Creme Vax pinnalle vahanlevityssienellä ohueksi kerrokseksi. Voit käsitellä koko ajoneuvon kerralla tai pieninä alueina. Anna kuivua ja kiillota pinta puhtaaksi koneella Hornet vahanpoistoliinalla tai epäkeskokiillotuskoneella.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää
  Lioutinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen
  5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (EY-nro 347-500-7) ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (EY-nro 220-239-6) seos
  Vaaralausekkeet
  H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa käytössä
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä sumua tai höyryä
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
  P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
  P303+P361+P353 Jos kemikaalia joutuu iholla tai hiuksiin: riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä
  P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti

  Innehåll
  Solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk
  Blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiatsol-3-onin (EY-nummer 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiatsol-3-onin (EY-nummer 220-239-6)
  Faroanvisningar
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  Skyddsanvisningar
  P260 Inandas inte dimma/ångor
  P264 Tvätta dig grundligt efter användning
  P270 Ät inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten
  P303+P361+P353 Vid hudkontakt (även håret) ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Sök läkarhjälp vid obehag
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella regler