Nève neutraali esipesushampoo painevaahdottimelle 1000 ml

Nève neutraali esipesushampoo painevaahdottimelle 1000 ml

17,00 €Hinta

Nève on ennennäkemättömän tehokas pH-arvoltaan neutraali shampoo. Nève on tiivis sekoitus biohajoavia ja fosfaattivapaita pinta-aktiivisia aineita. Se tarttuu puhdistettavaan pintaan, puhdistaa sen syvältä ja poistaa kaikenlaista saasteita ja tielikaa. Turvallinen käyttää pinnalla kuin pinnalla. Sen koostumukseen kuuluu kalsiumkarbonaatteja sitovia komponentteja, jotka mahdollistavat pesun kovallakin vedellä jättämättä vesitahroja. Soveltuu jopa käyttöön suorassa auringonpaisteessa,

 

KÄYTTÖOHJE: Käytettäessä vaahdottimella laimenna 1:25-1:50. Liian vähän laimennettu tuote luo liian raskaan vaahdon, joka ei tartu likaan optimaalisesti. Tuotetta voidaan käyttää myös esipesusprayna. Käytä tällöin laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:20, riippuen pinnan likaisuudesta.

 • Turvallisuustiedot

  Sisältää: Dodecylbenzenesulphonic acid, sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkane, sodium salts

   

  Vaaralausekkeet

  H315 Ärsyttää ihoa.

  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

   

  Faroangivelser

  H315 Irriterar huden.

  H318 Orsakar allvarlig ögonskada.

   

  Skyddsangiveler

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.