top of page
Ma-fra Woody 750 ml Hoitava puhdistusaine tiikille

Ma-fra Woody 750 ml Hoitava puhdistusaine tiikille

20,50 €Hinta
Puhdistusaine tiikkipinnoille vahvalla, syvävaikuttavalla vahalla. Woody on uusi Ma-Fran veneammattilaisille kehittämä tuote, joka puhdistaa ja suojaa veneen tiikistä tehtyjä puuosia. Se palauttaa puupinnan alkuperäiseen kuntoon ilman laminointia tai hiekkapaperia. 

Woody on kaksitehoinen tuote. Laimentamattomana se takaa erinomaisen puhdistuksen. Se sisältää luonnosta saatavia pinta-aktiivisia ainesosia, jotka puhdistavat puupinnan syvältä, nostaen lian pintaan. Se poistaa myös mustat raidat, saasteen, mudan ja merilevän.

Laimennettuna se soveltuu puupintojen säännölliseen huoltoon. Vedenpitävä vaha sulkee puun avoimet syyt ja ylläpitää luonnollista kauneutta. Woodya voi laimentaa myös merivedellä.
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H315 Ärsyttää ihoa
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin
  P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla

  Faroangivelser
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarhjälp
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp
  P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten
bottom of page