Shampoo pitkäkarvaisille koirille

Shampoo pitkäkarvaisille koirille

12,00 €Hinta
Shampoo pitkäkarvaisille koirille on erinomainen tuote: se on tarkoitettu takkuisille ja vaikeasti selvitettäville karvoille, tuote takaa perusteellisen ja pitkäkestoisen pesutuloksen, lemmikin turkki pysyy mukavana ja pehmeänä. Shampoo käsittelyn jälkeen pitkäkarvaisen koiran turkki on pehmeä ja puhdas. Neem öljy on täysin myrkytön ja koostumuksensa ansiosta se estää loisien tarttumisen eläinten turkkiin ja sitä kautta ylläpitää koirasi terveyttä. Shampoo pitkäkarvaisille koirille takaa perusteellisen puhdistuksen koiran turkille: shampoo sopii niin koirille kuin pentukoirille. Shampoo on helppo ja nopea käyttää, jos vain lemmikkisi on valmis yhteistyöhön... Koko 250ml
 • Details

  KÄYTTÖOHJE: kastele turkki lämpimällä vedellä, laimenna tuotetta pieneen astiaan ja käytä pesusientä. Lisää laimennettu tuote hännästä päähän asti samalla hieroen. Anna shampoon vaikuttaa muutama minuutti ja huuhtele runsaalla määrällä haalea vettä.Toista käsittely ja kuivata turkki.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp