Lemmikkitalouden lattianpesuaine neutraali

Lemmikkitalouden lattianpesuaine neutraali

11,50 €Hinta
Lemmikkitalouden hajuja poistava lattianpesuaine
Ammoniakiton. Nopea ja helppo. Poistaa kaikenlaiset pahat hajut.
Erittäin tehokas puhdistusaine lattioille ja normaalisti pestäville pinnoille. Sopii erityisen koostumuksen ansiosta lemmikkieläin talouteen, koska tuote poistaa tehokkaasti lian, hävittää samalla pahat hajut, sekä antaen miellyttävän pitkäkestoisen tuoksun. Koko 1000ml
 • Details

  KÄYTTÖOHJE: Laimenna yksi korkillinen tuotetta 5L vettä, erityisen likaiset pinnat kaada laimentamatonta tuotetta suoraan sienelle tai liinalle.

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp