Ma-Fra HP 12 500ml

Ma-Fra HP 12 500ml

9,50 €Hinta
HP 12 monikäyttöinen rasvanpoistaja

Supertiivistetty HP 12 on parasta Ma-fra:n innovatiivista modernia teknologiaa tehokkaaseen ja nopeaan rasvanpoistoon, sekä piintyneeseen likaan. Tasapainoisen ph.n ansioista HP 12 on turvallinen käyttää, se tarjoaa lyömättömän suorituskyvyn kaikenlaisille pinnoille. HP 12 on helppo ja erittäin tehokas ratkaisu mihin tahansa rasvanpoisto ongelmaan tai syväpuhdistukseen. HP 12 on saanut suuren suosion myös moottoriurheilun parissa tehokkaana pikapuhdistusaineena. HP 12 on korvaamaton tehopuhdistusapu niin caravan, kuin kotikäytössäkin, autojen-, moottoripyörien-, mönkijöiden- ja veneidenpuhdistukseen.
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdohuolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp