Ma-fra Caravel 750 ml Vahashampoo

Ma-fra Caravel 750 ml Vahashampoo

14,50 €Hinta
Caravel vahashampoo pesee ja syväpuhdistaa lasikuitua, puuta, neoprenia (synteettinen kumi) ja hypalonia (polyeteenikumi), varmistaen täydellisen puhdistuksen ja kiillon. Tuote sisältää synteettistä vahaa, joka suojaa veneen, kumiveneen tai lautan pintaa UV-säteiltä, happosateilta ja lintujen jätöksiltä. 

Caravel ei jätä rengasjälkiä ja sopii erinomaisesti tummille veneille. Tuote hylkii vettä, edesauttaen kuivumista. Puhdistaa, kiillottaa ja suojelee pintaa yhdellä käsittelyllä. Tuotteessa on miellyttävä tuoksu.
 • Details

  Turvallisuustiedot:

  Vaaralausekkeet
  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Turvalausekkeet
  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
  P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin

  Faroangivelser
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  Skyddsangivelser
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn
  P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det gåt lätt. Fortsätt att skölja
  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp