Illúmina Step 4 Pyörrejälkien poistaja 1 kg

56,00 €Hinta

Illúmina on suunniteltu käytettäväksi Sincéro-pyörrejälkien
poistajalla tehdyn käsittelyn jälkeen. Voidaan käyttää myös
itsenäisesti, joko koneella tai käsin. Silikonivapaa ja kitkaton
koostumus tekeen sen käyttämisestä erityisen nopeaa.
Kaksitoiminen Illúmina poistaa  P4000-karkeustason
mikronaarmuja ja pyörrejälkiä. Se takaa syvän kiillon ja vahalle
ominaisen suojan. Tuote on yhteensopiva nanopinnoitteen
kanssa. Illúmina antaa parhaan mahdollisen tuloksen käytettynä pehmeän laikan kanssa.

 

Käyttöohje: Levitä pieni  määrä  laikalle. Epäkeskokiillotuskoneella levitä tasaisesti 1-2 nopeudella noin
30x30 cm laajuiselle alueelle kerrallaan. Kiillota korkeimmalla
nopeudella. Muulla kiillotuskoneella aloita käsittely 700-900 rpm kierrosnopeudella ja korota nopeus vähitellen 1 500-1 800 rpm. Viimeistele nopeudella 700-900 rpm.

 • Turvallisuustiedot

  Vaaralausekkeet H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen P280 Käytä silmiensuojainta / kasvonsuojainta P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten / alueellisten / kansallisten /  kansainvälisten määräysten mukaisesti.

   

  Faroangivelser H319 Orsakar allvar lig ögonirritation
  Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn P264 Tvätta dig grundligt efter användningen P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: skölj
  för siktigt med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det går lätt. Fortsätt att skölja P337+P313 Vid bestående ögonirritation,  sök läkar hjälp P501 Innehållet / behållaren lämnas till i enlighet   med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser.

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi