Ductile Yleispuhdistusaine 500 ml

Ductile Yleispuhdistusaine 500 ml

16,00 €Hinta

Ductile yleispuhdistusaine soveltuu erityisen likaisille ajoneuvoille tai käyttöön ennen pinnan käsittelyä. Tuote on monikäyttöinen ja tiivis, soveltuen lähtökohtaisesti kaikille auton sisä- ja ulkopinnoille. Tuote on Alcantara® -sertifioitu poistamaan piintyneitä orgaanisia tahroja vahingoittamatta käsiteltävää pintaa. Tuotteen innovatiiviset kationiset pinta-aktiiviset aineet jättävät verhoilupinnat pehmeiksi. Ductile eliminoi epämiellyttäviä hajuja, kuten piintynyttä savukkeiden hajua, ja jättää miellyttävän tuoksun sisätiloihin. Ei tahraa, helppo huuhdella.

 

KÄYTTÖOHJE: Tuote on monipuolinen, ja soveltuu lähes kaikille pinnoille ja verhoiluille. Se on turvallinen myös herkillä pinnoilla puhdistettaessa piintynyttä likaa, öljyä ja rasvoja. Puhdistettaessa moottoria, metalliseoksia tai vanteita laimenna suhteessa 1:3. Maalipinnan esipesussa ja ovenkarmeja puhdistettaessa laimenna 1:20-1:30 riippuen likaisuudesta. Kangasverhoiluilla laimenna 1:10, muovilla ja vinyylillä 1:20. Muovipintoja puhdistettaessa käytä harjaa. Harja muodostaa vaahdon, joka puhdistaa pinnan tehokkaasti ja syvältä. Soveltuu myös koneelliseen puhdistukseen ja höyrypuhdistimille.

 • Turvallisuustiedot

  Sisältää innehåller 2-Aminoetanoli Alkyl polyglucosyde C8-C10

  Vaaralausekkeet

  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

  P302+P350 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

  Faroangivelser

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd /ansiktsskydd.

  P302+P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

  P305+P351+P338 VID ÖGONKONTAKT: Skölj noggrant med vatten för flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det går lätt. Fortsätt att skölja.