top of page
Cherry Flash Wax 1gal - Nesteytetty Pastavaha

Cherry Flash Wax 1gal - Nesteytetty Pastavaha

120,00 €Hinta
Kun tarvitset viimeistelyä nopeasti, saavutat sen helposti Cherry Flashillä. Cherry Flash on VOC hyväksytty tuote, joka sopii erinomaisesti myös veneteollisuuden viimeistelylle. Cherry Flash on nesteytetty pastavaha, joka on valmistettu ensiluokkaisesta carnaubavahasta ja Dubontin Zonylista. Tämä helppokäyttöinen vaha levittyy helposti ja kuivuu nopeasti, antaen lopputulokseksi syvän ja pitkäkestoisen kiillon.
 • Details

  Käyttöohje:

  Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä Cherry Flash pinnalle
  käyttäen apuna vahanlevityssientä. Anna tuotteen kuivua harsomaiseksi kalvoksi pinnalle. Pyyhi pinta kiiltäväksi käyttäen Hornet Mikrokuituliinaa. Koko ajoneuvo voidaan käsitellä samalla kerralla.

  Turvallisuustiedot:

  Sisältää: Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen; siloksaanit ja silikonit, di-Me
  Vaaralausekkeet
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä sumua tai höyryä.
  P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
  P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
  P401 Varastoi erillään yhteensopimattomista aineista.
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten

  Innehåller: solventnafta (petroleum), mellantung alifatisk
  Faroangivelser
  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
  Skyddsangivelser
  P260 Inandas inte dimma eller ånga
  P264 Tvätta dig grundligt efter användningen
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  P314 Sök läkarhjälp vid obehag
  P401 Förvaras skilt från oförenliga material
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
bottom of page