top of page
Best Wax™ 473ml - Ammattilaisten Sinettivaha

Best Wax™ 473ml - Ammattilaisten Sinettivaha

32,00 €Hinta
Vaativalle Ammattilaiselle - hienoimpaan viimeistelyyn

Prestan Best Wax™ on ensiluokkainen vaha. Se uudistaa maalipinnan ja antaa suurenmoisen kiillon kaikille autoille ja veneille. Pitkäkestoinen Carnauba-vahaan pohjautuva koostumus sinetöi kiillon ja suojaa kuivuneen maalin haitallisilta ympäristövaikutuksilta sekä haitallisilta auringon uv-säteiltä. Best Wax™ - Kestävää kauneutta helposti.
 • Details

  Käyttöohje:

  Maalin pitää olla täysin kuivunut ennen
  käsittelyä. Tarkista maalinvalmistajan suositukset ennen
  käyttöä. Ajoneuvon täytyy olla puhdas, kuiva ja huoneenlämpöinen ennen käsittelyn aloittamista. Sekoita tuote hyvin.

  Hyväkuntoinen maalipinta: Levitä Best Wax™ -sinettivaha koko maalipinnalle pyörivin ja limittäisin liikkein. Anna vahan kuivua harmaaksi kalvoksi. Pyyhi kuivunut ylijäämä pois puhtaalla ja pehmeällä Hornet-Mikroliinalla. Mikäli haluat pidentää vahan kestoa, anna vahan kovettua pinnalla n. 5h ja pyyhi täysin kuivuneet vahajäämät huolellisesti pois käyttäen pehmeää ja puhdasta Hornet-Mikroliinaa. Jotta saisit täyden hyödyn Best Wax™ -sinettivahasta, vältä auton pesua ensimmäisen viikon aikana, jotta vaha ehtisi kovettua täysin oikeaan kovuuteensa. Huonokuntoinen maalipinta: Suosittelemme esikäsittelyä Prestan Strata hionta-aineella ja/tai Chroma kiillotusaineella.

  Turvallisuustiedot

  Sisältää: Kerosiini (maaöljy); liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen
  Vaaralausekkeet
  H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
  Turvalausekkeet
  P260 Älä hengitä sumua tai höyryä.
  P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
  P401 Säilytettävä erillään yhteensopimattomista aineista.
  P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten

  Innehåller: Kerosin (petroleum); solventnafta (petroleum), mellantung alifatisk
  Faroangivelser
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
  Skyddsangivelser
  P260 Inandas inte dimma/ånga
  P314 Sök läkarhjälp vid obehag
  P401 Förvaras skilt från oförenliga material
  P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
bottom of page