Aquavelox pinnoite lasille 100 ml

Aquavelox pinnoite lasille 100 ml

21,00 €Hinta

Aquavelox luo vettähylkivän pinnoitteen tuulilasille ja muille lasipinnoille. Ehkäisee lian tarttumista lasiin ja saa veden valumaan siltä tehokkaasti pois. Vain yhdellä käsitttelyllä tuulilasi pysyy puhtaana hyönteisistä ja saasteista pitkään, ja myös peseminen on nopeampaa ja helpompaa. Tuote kestää useita pesuja sekä alkoholipitoisia hyönteisten- ja pihkanpoistoaineita menettämättä tehoaan.

 

KÄYTTÖOHJE: Pese ikkuna ja puhdista kalkkitahrat. Suihkuta tuotetta tasaisesti kuivalle ikkunalle ja levitä mikrokuituliinalla vaaka- ja pystysuorin liikkein. Viimeistele kuivalla mikrokuituliinalla. Toista käsittely 20 minuutin kuluttua vahvistaaksesi vaikutusta. Pinnoite kuivuu ja saavuttaa suojaominaisuutensa 8 tunnissa.

 • Turvallisuustiedot

  Sisältää Innehåller Propal-2-ol

   

  Vaaralausekkeet

  H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuuttaa ja huimausta.

   

  Turvalausekkeet

  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

  P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

  P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.a

  P304+P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

   

  Faroangivelser

  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

   

  Skyddsangivelser

  P102 Förvaras oåtkomligt för barn

  P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

  P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

  P304+P312 VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

© 2015 Presco Oy

Asiakaspalvelu - 0400 171 727  - www.presco.fi - Onkkaalantie 33 - 36600 Pälkäne

Eikö haluamaasi tuotetta löydy vielä verkkokauppamme valikoimasta?

Päivitämme uusia tuotteita verkkokauppaan.
Voit lähettää sähköpostilla toivomuksesi uusista tuotteista: info@presco.fi