top of page

Veneen korroosion muodot ja ehkäisy

Vene on merkittävän rasituksen kohteena, niin käytössä kuin varastoinnin aikana. Veneen pinnat altistuvat luonnonvoimille aivan toisella tavalla kuin auto. Siksi ei lienekään yllätys, että veneen pinnan korroosio on yleisempää kuin auton pinnan kuluminen.


Veneen korroosio voi esiintyä monella tapaa. Erilaisten korroosion lähteiden ja muotojen ymmärtäminen auttaa niiden ehkäisemistä ja hoitamista.

likainen vene

Hapettuminen


Hapettuminen on hyvin yleinen korroosion muoto, niin veneissä kuin autoissakin. Hapettuminen tarkoittaa yksinkertaisesti reagoimista hapen kanssa. Metallipinnoilla hapettuminen tarkoittaa ruostumista.


Kosteus kiihdyttää hapettumista, minkä vuoksi sitä on ennakoitava tehokkaasti etenkin veneissä. Kaikki metallit eivät reagoi happeen samalla tavoin. Etenkin veneen alumiiniosat ovat hyvin alttiita hapettumiselle, kun taas ruostumaton teräs ei hapetu lainkaan.


Vaikka vene onkin erityisen altis hapettumiselle, se on kuitenkin kosteudesta huolimatta melko hidas prosessi. Joissain tapauksissa hapettuminen ei välttämättä ehdi vaikuttaa joidenkin metalliosien tekniseen käyttöikään lainkaan.


Paras tapa ehkäistä hapettumista on metallipintojen pinnoitus ja kiillotus. Kiillotus paitsi ehkäisee hapettumia, myös poistaa jo alkavaa hapettumaa. Myös maalipinnan kiillottaminen poistaa alkavaa hapettumaa.
Elektrolyyttinen korroosio


Elektrolyyttinen korroosio on sähköreaktio, jossa veteen pääsevä virta vaikuttaa pinnan ominaisuuksiin. Elektrolyyttisen korroosion ehkäiseminen edellyttää tarkkailua. Se on tärkeää, koska elektrolyyttinen korroosio ei ole vähittäinen, vaan erittäin nopeasti ilmenevä vahinko.


Elektrolyyttinen korroosio ilmenee, kun sähkövirta vedessä aiheuttaa kulumaa veneen pohjalle. Yleensä se johtuu veneen akkujärjestelmän ongelmista. Jos akusta vapautuu sähkövirtaa veteen, se voi pilata pohjan pinnna hyvinkin nopeasti. Kyse ei ole vuosista ja kuukausista, vaan päivistä ja tunneista.


Paras tapa elektrolyyttisen korroosion välttämiseen ovat säännölliset tekniset tarkastukset ja välittömät huoltotoimenpiteet.Rakokorroosio


Rakokorroosio ilmenee, kun rakoon pääsee liuosta, eikä se haihdu tai vaihdu riittävän nopeasti. Veneessä tämä voi olla ongelma juuri veden kanssa. Veneissä rakokorroosio vaikuttaa etenki pultteihin ja muttereihin, myös ruostumattomaan teräkseen, kun niiden rakoihin jää liuoksia.


On myös kuitenkin mahdollista, että rakokorroosio ilmenee kun liuoksia pääsee erilaisten likakerrostumien alle tai väliin.


Yleensä paras ja ainoa tapa rakokorroosion välttämämiseen ei riipu veneen omistajasta, vaan valmistajasta. Korroosiota ehkäistää valitsemalla materiaalit tarkoitukseen sopiviksi ja rakentamala vene riittävän tiiviiksi.


Lian alla ja välissä alkava korroosio on ehkäistävissä veneen riittävällä pesulla. Pestessä on hyvä huoioida paitsi köli ja kansi, myös moottoritilan ja pilssin kaltaiset alueet, joita ei pestä usein ja jonne kertyy hyvin vaikeaa likaa.Galvaaninen korroosio


Galvaaninen korroosio on yleinen ongelma nimenomaan veneissä. Se on sähkökemiallinen prosessi, jolle altistuvat vedenalaiset metallipinnat veden ja siinä olevien hiukkasten sähköä johtavien ominaisuuksien vuoksi.


Galvaaninen korroosio ei sinällään perustu sähkövirtaan, vaan vedenalaisten materiaalien potentiaalieroihin. Reagoidessaan veden välityksellä matalapotentiaaliset metallit syöpyvät. Jos tilanteen annetaan kehittyä, galvaanisen korroosion vaikutukset alkavat yleensä näkyi muutamassa kuukaudessa, etenkin suolavedessä.


Galvaanisen korroosion ehkäisemisen kulmakivi on niin sanottujen uhrimetallien käyttö. Korroosio perustuu metallimateriaalien potentiaalieroihin ja se vaikuttaa vain potentiaaliltaan matalampiin eli epäjalompiiin metalleihin. Siksi veneissä tulee käyttää niin sanottuja uhrimetallisia osia, jotka syöpyvät ensimmäisinä, ehkäisten jalompien metallien syöpymistä.


Veneissä uhrimetallina käytetään useimmiten sinkkiä. Sinkki on epäjalompi metalli kuin esimerkiksi pronssi ja ruostumaton teräs, jotka ovat yleisiä materiaaleja esimerkiksi potkurissa. Veneissä käytetään yleensä vaihdettavia sinkkianodeja.


Korroosion ehkäiseminen ja hoitaminen


Kuten autonhoidossa, myös veneen hoidossa kulumisen ehkäisemisen ja hoitaminen kulmakivi ovat säännöllinen pesu ja ylläpito, sekä säännölliset tekniset tarkastukset.

bottom of page