top of page

Missä auton saa pestä?

Päivitetty: 26. elok. 2020

Viime kädessä kunta määrää, missä ja miten auton saa pestä omatoimisesti. Tähän on kuitenkin olemassa tiettyjä, melko universaaleja ohjeita.
Omalla pihallaan auton saa pestä vain epäsäännöllisesti. Käytännössä tällaiseksi lasketaan yleensä korkeintaa kuukausittain tapahtuva pesu. Pesuveden pitää tällöin imeytyä maahan, eikä pesusta saa aiheutua haittaa ympäristölle. Jos auton pesee piha-alueella, tulee käyttää vain biohajoavia pesuaineita. Liuotinpohjaisia aineita ei saa koskaan käyttää muuaalla, kuin auton pesuun varta vasten rakennetulla ja asianmukaisesti varustetulla pesupaikalla.


Auton pesu on myös järjestettävä niin, ettei pesuvesi valu sadevesiviemäriin pihalla tai kadulla. Kadulta valuva viemärivesi ei ole likavettä, vaan se päätyy sellaisenaan vesistöihin. Yleisesti ottaen auton pesu julkisilla alueilla, kuten kaduilla tai puistikoissa, on kielletty. Taloyhtiön pihalla asiasta päättää yhtiö itse, mutta pääsääntöisesti pesu on kielletty.


bottom of page